REKONSTRUKCE PAMÁTEK

Firma od roku 1989 dodnes působí na významných památkových objektech v blízkém i vzdálenějším okolí. Jelikož celkový výčet těchto objektů by byl dlouhý, nutno zmínit jen ty nejvýznamnější. Firma MOLAT spol. s r.o. působí na zámcích Lednice, Bučovice, Rájec nad Svitavou, Lysice, Boskovice, Kunštát na Moravě. Z hradů je třeba zmínit hrad Pernštejn, Boskovice, Veveří. Z kostelů je třeba jmenovat ty v Křenově, Boskovicích, Svitavách, Moravské Třebové. Za zmínku stojí také skutečnost, že většina památkově chráněných objektů, kde společnost MOLAT, spol. s r.o. provádí stavební práce je Národní kulturní památkou. Lednicko Valtický areál je dokonce zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.


StÁtnÍ zÁmek Lednice na MoravĚ

Pro zvětšení klikněte

Památka zapsaná do seznamu UNESCO
- Generální oprava krovu a střechy zámku
- Generální oprava stropů a střechy barokní jízdárny
- Oprava místností instalace
- Generální oprava mostů v parku, mosty č. 3, 4 a 5


StÁtnÍ hrad PernŠtejn

Pro zvětšení klikněte

Národní kulturní památka
- Generální oprava krovu a střech hlavního paláce
- Generální oprava krovu a střechy sýpky
- Rekonstrukce sociálního zařízení pro veřejnost


StÁtnÍ hrad VeveŘÍ

Pro zvětšení klikněte

Národní kulturní památka
- Generální oprava krovu a střechy Anglického traktu


StÁtnÍ zÁmek RÁjec nad Svitavou

Pro zvětšení klikněte

Národní kulturní památka
- Rekonstrukce sociálního zařízení pro veřejnost
- Oprava interiéru zámecké kaple


StÁtnÍ zÁmek Lysice

Pro zvětšení klikněte

Národní kulturní památka
- Rekonstrukce sociálního zařízení pro veřejnost
- Statické zajištění a rekonstrukce Sally Terreny
- Oprava fasády nádvoří


StÁtnÍ zÁmek BuČovice

Pro zvětšení klikněte

Národní kulturní památka
- Oprava fasády a kamenných prvků
- Oprava arkádového nádvoří


ZÁmek JevÍČko

Pro zvětšení klikněte

- Rekonstrukce objektu - na Centrum kultury a vzdělávání


Lednicko-valtickÝ areÁl, ApollonŮv chrÁm

Pro zvětšení klikněte

Památka zapsaná do seznamu UNESCO
- Oprava střechy a fasády


Kostel sv. Josefa ve SvitavÁch

Pro zvětšení klikněte

- Generální oprava fasády a střechy

Kostel sv. Jakuba st. v BoskovicÍch

Pro zvětšení klikněte

- Generální oprava fasády a střechy
- Oprava kamenických prvků


Kostel sv. OndŘeje ve VendolÍ

- Generální oprava fasády

Kostel sv. Jana KŘtitele v KŘenovĚ

- Generální oprava fasády

 

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH POZIC PRO MOLAT spol. s.r.o.

Stavební společnost MOLAT spol. s r.o. se zajištěným výrobním programem v oblasti pozemního stavitelství vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic hlavního pracovního poměru:

účetní, ekonom, zedník, tesař, lešenář, pomocné práce a další...